Photo by Jose Nagelstein
Antonio Torres, Ithamara Koorax & Maria Vitória Caldas