Photo by Júlio Barreto
Ithamara Koorax, Cristina Fragoso Pires & Arnaldo DeSouteiro