Photo by Julio Barreto
Ithamara Koorax Superband
Ritmo - Rio de Janeiro